Archive for the ‘Serial Mandarin’ Category

Gloomy Salad Days

December 27, 2010
 •  Judul : Gloomy Salad Days
 • Also known as: Death Girl
 • Genre: Human drama, supernatural
 • Episodes: 20 (4 DVD)
 • Broadcast network: PTS
 • Pemain :
 • Serena Fang (Du  (Death Girl) / Du He)
 • Aaron Yan (Shen Qi / Gao Chao)
Advertisements

Zhong WU Yen

December 1, 2010
 •  Judul : Zhong WU Yen
 • Genre : Romance
 • Episode: 19 (4 DVD)
 • Broadcast : TTV
 • Tahun : 2010
 • Pemain : 
 • Cheryl Yang (Zhong Wu Yen), 
 • Ming Dao (Qi Xuan), 
 • Chris Wu (Howard), 
 • Wang Si Ping (Xia Ying Chun)

Endless Love

December 1, 2010
 •  Judul : Endless Love
 • Genre: Romance
 • Episodes : 15 (3 DVD)
 • Broadcast : CTS
 • Tahun : 2010
 • Pemain : 
 • Wilber Pan (Liang Jing Hao), 
 • Sandrine Pinna (Song Rui En), 
 • Lin Yo Wei (Li Min Shuo), 
 • Sumiya Nemi (Xu Xin Jie)

Love That Coms

December 1, 2010
 •  Judul : Love That Coms
 • Genre: Drama, Romance
 • Episodes : 12 (3 DVD)
 • Tahun : 2010
 • Pemain : 
 • Joe Cheng, Li Fei Er, Pei Pei, Sun Jian, Bu Xue Liang

Who’s The Hero

December 1, 2010

 • Judul : Who’s The Hero
 • Judul Alias : Sheng Zhe Wei Wang
 • Genre: Gambling Fights, Drama
 • Episodes : 30 (5 DVD)
 • Broadcast network: aTV
 • Tahun : 2010
 • Pemain : 
 • Julian Cheung, Ada Choi, Chapman To, Wang Zong Yao

Volleyball Lover

November 2, 2010

 •  Judul : Volleyball Lover
 • Genre: Romance Sport
 • Episodes : 15 (3 DVD)
 • Broadcast network: CTS
 • Tahun : 2010
 • Pemain : 
 • Godfrey Gao (Bai Qian Rui), 
 • Annie Chen (Xin Hai Jing), 
 • Lan Jun Tian (Liu Qing Han), 
 • Cindy Song (Jia Kai Lin)

Yun Niang

November 2, 2010

 • Judul : Yun Niang
 • Genre : FAMILY, Drama
 • Episodes : 32 (8 DVD)
 • Tahun : 2008
 • Pemain : 
 • Lau Suet Wah, 
 • Ady An, 
 • Feng Shao Feng, 
 • Yue Yue Li, 
 • Michael Chang

Every Move You Make

November 2, 2010

 •  Judul : Every Move You Make
 • Genre: Detective, Investigation
 • Episodes : 20 (3 DVD)
 • Broadcast : TVB
 • Tahun : 2010
 • Pemain : 
 • Bowie Lam (Yiu Hok Sum), 
 • Crystal Tin (Yip Chin Ting/Phoenix), 
 • Bosco Wong (Ho Lai Yin/Trevor), 
 • Aimee Chan (Ching Pui Yee/Perlie)

DETECTIVE TANG LANG

October 19, 2010

 

 • Judul : DETECTIVE TANGLANG
 • Judul Alias : Tang Lang Tan An
 • Genre : Detective
 • Episode: 36 (4 DVD)
 • Tahun : 2010
 • Pemain : 
 • Wallace Huo (Tang Lang), 
 • Zhang Meng (Huang Que), 
 • Huang Jue (Xie Tian Hong), 
 • Zeng Li (Xie’s wife)

Can’t Buy Me Love

October 12, 2010

 •  Judul : Can’t Buy Me Love
 • Judul Alias : Gong Zhu Jia Dao
 • Genre : Period
 • Episode: 30 (5 DVD)
 • Broadcast Network: TVB
 • Tahun : 2010
 • Pemain : 
 • Charmaine Sheh, 
 • Moses Chan, 
 • Fala Chen, 
 • Linda Chung, 
 • Susanna Kwan, 
 • Kenneth Ma, 
 • Raymond Wong